Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
Vlag van Oekraïne

Veiligheidsregio Hollands Midden bereidt zich voor op opvang vluchtelingen

kaart

In de komende periode komt er een toenemend aantal vluchtelingen uit Oekraïne naar onze regio. Voor zover nu duidelijk is worden de komende weken in Veiligheidsregio Hollands Midden ongeveer 2000 mensen opgevangen. Gemeenten doen hun uiterste best om hiervoor kwalitatief goede opvang te organiseren.

Om de opvang mogelijk te maken wordt er in de gemeenten druk gewerkt aan het openen van opvanglocaties. De gemeenten hebben de ambitie uitgesproken de vluchtelingen zo veel mogelijk rust en perspectief te geven. Daarom kijken zij in eerste instantie naar locaties waar de Oekraïners tenminste zes maanden kunnen verblijven.

Vanwege de grote aantallen vluchtelingen die naar verwachting onze kant opkomen, zal het niet voor iedere vluchteling lukken gelijk een opvang voor zes maanden te vinden. Er worden daarom ook crisisnoodopvanglocaties ingericht. Dat zijn locaties die bedoeld zijn voor de opvang voor een termijn van ongeveer 72 uur.

Regionaal Centrum Vluchtelingen Spreiding
Veiligheidsregio Hollands Midden neemt een regierol op zich in het toewijzen van vluchtelingen aan de opvanglocaties. Er is daarom een Regionaal Centrum Vluchtelingen Spreiding (RCVS-HM) ingericht. Dit team, dat 24/7 operationeel is, zorgt ervoor dat de vluchtelingen over de beschikbare opvanglocaties in de regio worden verdeeld. Hierover staan zij in nauw contact met de 18 regiogemeenten, het Landelijke Centrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS) en andere veiligheidsregio’s.

Een Oekraïense vluchteling die in Veiligheidsregio Hollands Midden opvang zoekt, zal zich in eerste instantie ergens melden. Dit kan zijn bij een gemeentehuis, een politiebureau of bij een gemeentelijke opvanglocatie. Ook is het mogelijk dat mensen ‘op straat’ aangetroffen worden of dat een particulier zich bij de gemeente meldt met een vluchteling.

Na melding neemt de official die de vluchteling ontmoet contact op met het Regionaal Centrum Vluchtelingen Spreiding in Hollands Midden. Daar wordt gekeken of er ruimte is in de gemeentelijke opvang van de betreffende gemeente. Wanneer dat het geval is nemen zij contact op met het gemeentelijke contactpunt met het verzoek de vluchteling daar op te nemen. Als dat mogelijk blijkt, wordt de vluchteling naar de locatie begeleid en daar ontvangen. Mocht het niet mogelijk zijn de vluchteling in de opvanglocatie van de betreffende gemeente te plaatsen, zal het team op zoek gaan naar een plek in een van de andere opvanglocaties in de regio. Als er in de regio helemaal geen plek is wordt de vluchteling opgevangen in een van de regionale crisisnoodopvanglocaties.

Het Regionaal Centrum Vluchtelingen Spreiding in Hollands Midden zorgt er vervolgens voor dat een vluchteling die in de regionale crisisnoodopvang geplaatst wordt, vóór het verstrijken van de 72 uur-termijn een plek krijgt toegewezen. In eerste instantie in een gemeentelijke opvanglocatie in Hollands Midden. Mocht opvang in onze regio (tijdelijk) helemaal niet mogelijk zijn, dan zal het team het Landelijk Centrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS) vragen de vluchteling in een andere regio te plaatsen.

Stand van zaken zaterdag 12 maart:
De gemeenten zijn druk bezig met het inrichten van opvanglocaties voor zes maanden. Daarnaast zijn er inmiddels ook drie crisisnoodopvanglocaties: het NH Hotel Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, sporthal De Hil in Benthuizen en de 3 Octoberhal in Leiden. In die drie locaties samen is er plek om 250 vluchtelingen voor 72 uur op te vangen. Aankomende vrijdag, 18 maart, komt daar een vierde crisisnoodopvang met 100 plekken bij: sporthal Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn. 

Op dit moment is alleen de crisisnoodopvang in Noordwijkerhout actief. Er worden daar 86 vluchtelingen opgevangen. De andere twee locaties staan klaar voor gebruik, maar huisvesten nog geen vluchtelingen.

Mensen die uit Oekraïne zijn gevlucht mogen vrij door Europa reizen. Zij hoeven zich niet aan te melden bij de officiële instanties. Hierdoor weten wij als Veiligheidsregio dus niet altijd waar de vluchtelingen worden opgevangen. Wij weten dat een aantal gemeenten en particulieren al vluchtelingen opvangt. Al dan niet voor de korte termijn. Wij proberen het beeld op de vluchtelingen in onze regio, inclusief de particuliere en huidige gemeentelijke opvang, de komende dagen completer te krijgen.

Oekraïners mogen in Nederland werken. Hun kinderen mogen naar school. Ook hebben zij recht op medische hulp, sociale- en financiële bijstand.

Vond je deze pagina nuttig?