Overslaan en naar de inhoud gaan
Twee volwassenen en twee kinderen maken een vluchtplan aan tafel.

Vluchtplan

Bij brand in huis heb je maar drie minuten om jezelf, je gezin/ huisgenoten in veiligheid te brengen. Je hebt geen tijd te verliezen, het is dus belangrijk dat je weet wat je moet doen. Iedereen doet minstens een jaarlijkse evacuatieoefening op het werk of op school. Zelfs in het vliegtuig krijgen we richtlijnen over wat te doen bij brand. Waarom zou je dat thuis niet doen? Zorg ervoor dat je een vluchtplan klaar hebt, praat er over met je huisgenoten en oefen ook regelmatig. Voldoende rookmelders en een geoefend vluchtplan zorgen voor een daling van het aantal dodelijke slachtoffers. Wacht dus niet langer!

 

 

Zorg ervoor dat je gewaarschuwd wordt bij brand!

Wanneer je genoeg werkende rookmelders in huis hebt hangen wordt je sneller gewaarschuwd bij brand. Een vluchtplan hebben en deze vooraf oefenen en bespreken met je gezin/ huisgenoten geeft meer kans om samen op tijd je woning te verlaten.

Schematische weergave van een huis met groene pijlen die de vluchtroute naar de uitgang aangeven.

Hoe maak je een vluchtplan?

 • Denk eens na over de plekken in jouw huis waar brand kan ontstaan.
 • Bij brand wil je zo snel mogelijk en op een veilige manier buiten komen. Loop rustig via de snelste, maar ook de veiligste weg. Dit is via een toegangsdeur (voordeur en/of achterdeur) in je huis.
 • Kies voor een vluchtroute naar beneden. Rook gaat altijd omhoog.
 • Zorg ervoor dat hulpverleners je zien en bereiken als je buiten bent.
 • Heb altijd een plan B klaar, voor het geval een gedeelte van de originele vluchtroute is geblokkeerd.
 • Heb een veilige plek in gedachten. Dit is een ruimte voor als vluchten helemaal niet lukt. Deze ruimte moet zich aan de straatkant begeven, zodat de brandweer je kan zien. Bijvoorbeeld een balkon of een raam.
 • Zorg dat je nu al samen afspraken maakt over hoe je omgaat met huisdieren, kinderen of ouderen. Zodat iedereen weet wie hij/ zij helpt.
 • Bewaar de huissleutels altijd op een vaste plek, zodat ze snel te vinden zijn.
 • Probeer alle deuren te sluiten, dit zorgt er voor dat rook zich minder snel verplaatst en de brand wordt vertraagd.
 • Spreek af waar iedereen zich buiten verzamelt en wie 112 belt in geval van brand.
Het alarmnummer 112 als elke seconde telt

Oefen het vluchtplan

Je kan het vluchten tijdens een brand oefenen. Op die manier weet je precies wat je moet doen. Het oefenen kan met een rookmelder en een timer. Vervolgens volg je de volgende stappen:

 • Ga op bed liggen en zet de timer op 3 minuten.
 • Laat iemand de testknop van de rookmelder indrukken als startsein en zet de timer aan.
 • Oefen bij voorkeur met gesloten ogen of een blinddoek.
 • Hanteer de volgende spelregels:
       1. Blijf rustig.
       2. Waarschuw huisgenoten.
       3. Vlucht via een veilige route naar buiten. Dit is via een toegangsdeur (voordeur en/of achterdeur) in je huis.
       4. Sluit deuren achter je.
       5. Verzamel op de afgesproken plaats.
       6. Kijk of huisgenoten en huisdieren buiten zijn.
       7. Bedenk hoe je hulpdiensten (1-1-2) waarschuwt.
Een hand houdt sleutels vast.

Extra tips

 • Zorg ervoor dat de weg waarlangs je vlucht bij brand vrij is van spullen, zodat je niet struikelt. 
 • Heb je je huis recent verbouwd? Oefen het huidige vluchtplan opnieuw.
 • Alle deuren moeten gemakkelijk te openen zijn.
 • Laat jonge kinderen niet alleen thuis. Kan dit niet anders? Zorg er dan voor dat ze door de voor- of achterdeur kunnen vluchten.
 • Red alleen jezelf en je gezin/ huisgenoten en je huisdier. 
Vond je deze pagina nuttig?