Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
weg langs een dijk

Duinen, dammen en dijken

Klimaatverandering en bodemdaling verhogen het risico op overstromingen. Weet jij hoe hoog het water bij jou in de buurt komt? Check het op www.overstroomik.nl.  

Dijk

Dijken, duinen en dammen beschermen Nederland

Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking woont in een gebied dat kan overstromen. Daarom werkt de overheid dagelijks aan de bescherming van ons land tegen hoog water. Om een watersnoodramp voor te zijn, worden verschillende maatregelen genomen: zo zijn er nieuwe eisen voor alle dijken, dammen en duinen ook wel waterkeringen genoemd, voeren waterschappen en Rijkswaterstaat dijkversterkingen uit, is er ruimte gereserveerd om overtollig water vast te houden en is er een speciaal programma wat Nederland nu en in de toekomst tegen overstromingen beschermt. 

 

Vond je deze pagina nuttig?