Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
droge grond

Watertekort

Wanneer er in de zomer weinig neerslag valt, kan er droogte ontstaan. De watervraag is dan groter dan de hoeveelheid beschikbaar water. Als de watervoorraad van meren en ander oppervlaktewater niet genoeg is om de vraag te beantwoorden, kunnen er watertekorten ontstaan.  

Langdurige droogte

In Nederland is elke zomer sprake van een neerslagtekort, maar soms valt er zo lang geen neerslag dat er droogte ontstaat. We moeten dan allemaal letten op hoeveel water we gebruiken. Ook wordt het water in rivieren en meren zo goed mogelijk verdeeld om droogte tegen te gaan. 

Langdurige droogte kan uiteenlopende gevolgen hebben en leiden tot schade aan landbouw en natuur. Bovendien is er onder droge omstandigheden in de zomer een grotere kans op natuurbranden. Droogte kan ook leiden tot (extra) bodemdaling. Door lage grondwaterstanden kunnen gebieden met veen en klei inklinken, met schade aan hiervoor gevoelige infrastructuur, gebouwen en funderingen tot gevolg. 

Niet elke plek is even gevoelig voor de gevolgen van droogte. Er zijn bijvoorbeeld verschillen tussen hoog en laag Nederland. In laag Nederland, waar onze veiligheidsregio onder valt, kan wel water uit de rivieren en andere zoetwaterbronnen worden aangevoerd, zoals vanuit het IJsselmeer. Maar ook dat heeft beperkingen. Tijdens een droge zomer stijgt de watervraag en is de rivierafvoer laag. Bij tekorten ontstaat in de kustprovincies een extra probleem: verzilting

groene tuin

Waterverbruik

Ook jij kan helpen om de gevolgen van droogte te beperken door: 

  • Zuinig om te gaan met water
  • Je tuin zo in te in te richten dat je in de natte perioden water opvangt 
  • Met de hand af te wassen 
  • Lekkende kranen/stortbakken op tijd te repareren 
  • Niet te lang te douchen 
  • Te kiezen voor een waterbesparende douchekop 

Het is in droge periodes wel belangrijk om genoeg te drinken!

Vond je deze pagina nuttig?