Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Overslaan en naar de inhoud gaan
Locatiehoofden GOO

“Het gaat uiteindelijk over mensen”

 

 

Bijeenkomst locatiehoofden gemeentelijke opvang Oekraïners

Op donderdagmiddag 9 maart komen alle locatiehoofden en -managers van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) in onze regio op uitnodiging van VRHM bij elkaar. De bijeenkomst is bedoeld om (voor het eerst) elkaar te ontmoeten, best practices te delen en informatie over verschillende onderwerpen te krijgen. Dian Aarts (coördinerend gemeentesecretaris en voorzitter van het locatiehoofdenoverleg) opent de bijeenkomst met een korte introductie en een voorstelrondje. Zij heeft samen Katja van der Ploeg vanuit de veiligheidsregio operationeel contact met de locatiehoofden.

Voor deze middag staat een aantal gastsprekers op het programma, maar ook een toelichting op de VRHM-activiteiten. Carin Boon legt de rol van crisiscommunicatie binnen de veiligheidsregio uit. Het is de linking pin tussen het rijk (communicatie, beleid, kamerbrieven) en de gemeenten en ondersteunt bij persvragen en zeker in het begin ook bij communicatie rondom nieuwe locaties.

De teamleider van het CIC, Robert Zweegman, vertelt hoe al heel snel de coördinatie van het zoeken en verdelen van plekken bij gemeenten door de veiligheidsregio opgepakt werd. Het ging in het begin vooral om mensen die ‘ergens’ in Nederland waren aangekomen (heel vaak in Amsterdam). Hij benadrukt wat we hierbij nooit mogen vergeten: “Het gaat uiteindelijk over mensen”.

Er is wederzijds respect tussen gemeenten, CIC, veiligheidsregio en GGD over de samenwerking waardoor men er met elkaar in geslaagd is om heel snel zoveel mensen op te vangen.  Onze opgave als regio blijft voorlopig nog op 3.412 staan en daar voldoen we aan. We zitten nagenoeg vol, waardoor er geen nieuwe mensen meer geplaatst kunnen worden, behalve som op verzoek van bewoners bekenden en familie. Dit kan vaak door de locaties zelf opgelost worden. Wel krijgt het CIC te maken met mensen van wie het niet duidelijk is of zij onder de RTB vallen. De IND moet hier uitsluitsel over geven. Dat kan een ingewikkeld proces zijn, dat veel tijd vraagt van de gemeenten.

 

LOOP – Loket Ontheemden Oekraïne PSH

Meer en meer krijgen vluchtelingen uit Oekraïne te maken met mentale problemen en is er behoefte aan psychosociale hulp (PSH). Als de opvanglocatie dit niet zelf kan oplossen, kan er contact worden opgenomen met het LOOP. Projectleider LOOP, Olav de Maat, geeft een presentatie van de werkwijze en de organisaties waarmee samengewerkt wordt. Hierbij worden zoveel mogelijk reeds bestaande structuren benut. Het LOOP is niet uitvoerend, maar bundelt de beschikbare en gefragmenteerde informatie om dit in een handzame vorm aan te bieden. Ook richt men zich op bevorderen van het bewustzijn nu veel psychische problemen bovenkomen. Het LOOP geeft opties en de vrager kiest hier uit. Voor het koppelen van vraag en aanbod op het gebied van PSH kan contact opgenomen worden met de helpdesk door degenen die werken op de locaties. Dit betreft in de meeste gevallen vragen over GGZ-problematiek en over overlast. Oekraïners die vragen hebben, kunnen terecht bij een helpdesk in de eigen taal.

 

VluchtelingenWerk

Laura Spierings, Teamleider noodopvanglocaties Oekraïense vluchtelingen regio Leiden van  VluchtelingenWerk Nederland, geeft een update van de stand van zaken over de derdelanders die nog in de GOO verblijven. Er zijn door de IND brieven aan deze mensen over de status gestuurd. Die status bepaalt of ze na 4 september asiel moeten aanvragen. Een ingewikkeld proces, omdat er zoveel verschillende factoren meespelen. VluchtelingenWerk kan hierbij helpen en de mensen ondersteunen.

 

Input wordt opgehaald

Tijdens de middag wordt niet alleen veel voorlichting gegeven, maar ook wordt input aan de deelnemers gevraagd.

Zo vraagt masterstudent Bart of via de locaties bij de Oekraïense vluchtelingen een enquête onder de aandacht gebracht kan worden voor zijn onderzoek. Hierin wil hij nagaan wat de vestigingswensen van de Oekraïners zijn en welke factoren hierop van invloed zijn.

Katja vraagt of men op een flipover voor het organiseren van de training ‘omgaan met overlastgevend gedrag’ wil aangeven welke concrete vaardigheden men wil leren.

Ilse Tacoma van de GGD geeft aan dat naast triage ook groepstherapie voor psychische problemen aan volwassenen wordt aangeboden op basis van inventarisatie van verschillende groepen en behoeften. Nu dit enige tijd draait is er ook vraag naar een dergelijke aanpak voor kinderen. Ook voor kinderen zijn er diverse initiatieven in Gouda en Leiden voor verschillende leeftijdsgroepen. Ondersteuning (ook financieel) hierbij wordt gegeven door organisaties als VluchtelingenWerk en Warchild. Vanuit deze gemeenten wordt aangegeven dat (wellicht) ook anderen hierop kunnen aanhaken.

 

Tijdelijke Werkorganisatie Vluchtelingen

Govard Slooters was operationeel leider van het ROT dat tot eind december verantwoordelijk was voor de rol van de veiligheidsregio in de vluchtelingenopvang – eerst voor de Oekraïners en later ook de Crisisnoodopvang (CNO) voor de overloop van het COA. In januari is de structuur veranderd naar een tijdelijke werkorganisatie vluchtelingen (TWOV), ook onder leiding van Govard, waar alleen de  activiteiten van de veiligheidsregio die voor de opvang noodzakelijk zijn, inzitten.

Hij geeft een korte terugblik op het afgelopen jaar, de rol van de veiligheidsregio in ondersteuning en coördinatie, en de CNO voor Oekraïners in Nieuwe Sloot en legt de samenstelling van de TWOV toe: gemeenten, CIC, locatiemanagement, zorg en communicatie werken hierin samen. Ook kijkt hij vooruit naar de toekomst met de vraag hoe lang deze situatie van (crisis)noodopvang nog houdbaar is en of er weer een nieuw verzoek voor CNO gedaan zal worden. Op dit moment is dat nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat zo lang als het nodig is de TWOV actief blijft.

 

Afscheid

Voor Dian is dit een bijzondere bijeenkomst. Per 1 april gaat ze de veiligheidsregio verlaten. Ze neemt afscheid en bedankt iedereen voor de inzet en de mooie overlegvorm die met elkaar het afgelopen jaar is vormgegeven.

De aanwezigen gaan uit elkaar met het voornemen om een bijeenkomst als deze over een paar maanden weer te houden.

Vond je deze pagina nuttig?